Jak zostać członkiem

Klaster ma charakter otwarty, co oznacza, że na zasadach określonych w  Regulaminie, w każdym czasie mogą do niego przystąpić nowi Członkowie, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

Członkiem Klastra może zostać każdy podmiot, prowadzący działalność zbieżną z celami i zadaniami Klastra, w tym w szczególności:

  1. przedsiębiorcy działający w sektorach powiązanych z biotechnologia, biogospodarką, farmacją i ochroną środowiska jak również podmioty świadczące usługi dla takich przedsiębiorstw;
  2. jednostki naukowe i naukowo-badawcze;
  3. instytucje otoczenia biznesu;
  4. jednostki samorządu terytorialnego.

Warunkiem uzyskania członkostwa w Klastrze jest złożenie przez kandydata na Członka pisemnej Deklaracji członkostwa wraz z ankietą zawierającą najważniejsze informacje o specyfice jego działalności, oraz przyjęcie złożonej Deklaracji członkostwa przez Zarząd Klastra.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami

Do pobrania:
Deklaracja członkowska
ANKIETA członkowska