Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
www.pollub.pl

Kontakt:
dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL,  j.pawlat@pollub.pl, tel. +48 81 538 42 95, wewn. 42 95

Rok założenia: 1953
Liczba zatrudnionych: 1150
Typ jednostki: instytucja badawczo-rozwojowa
Profil działalności:  naukowo-badawczy

Politechnika Lubelska proponuje współpracę naukową z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami, oraz jednostkami społeczno-gospodarczymi w zakresie wykorzystania elektrotechnologii do zastosowań biologicznych i środowiskowych. Ponadto Uczelnia proponuje współpracę w pozyskiwaniu funduszy na realizację projektów badawczych i dydaktycznych, partnerstwo przy realizacji projektów naukowo-dydaktycznych oraz we wdrażaniu opracowywanych technologii.

Proponowane obszary współpracy:

 • Analiza parametrów elektrycznych oraz fizykochemicznych plazmy nietermicznej generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym.
 • Modyfikacja materiałów (w tym nieodpornych na działanie wysokiej temperatury) przy użyciu plazmy nietermicznej
 • Zastosowania plazmy nietermicznej w rolnictwie i przetwórstwie żywności, medycynie i weterynarii.
 • Zastosowania plazmy nietermicznej i technik zaawansowanego utleniania w dekontaminacji powierzchni, wody, powietrza i gleby.
 • Badanie podatności na degradację trwałych związków chlorowcoorganicznych w wykorzystaniem grzybów.
 • Intensyfikacja produkcji biogazu na drodze kofermentacji i bioaugumentacji – ocena wydajności produkcji biogazu oraz stopnia przefermentowania wsadu w procesie fermentacji mokrej w układzie quasi-przepływowym.
 • Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń biodegradowalnych metodą biofiltracji – ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń i zdolności utleniającej złoża porowatego o zróżnicowanych właściwościach fizycznych i chemicznych, prowadzona w układzie porcjowym i/lub przepływowym.
 • Badania natężeń pól elektrycznych i magnetycznych niskich częstotliwości (w tym częstotliwości 50 Hz).
 • Analiza widma elektromagnetycznego w zakresie 9 kHz-18 GHz (opcjonalnie do 30 GHz).
 • Analiza kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i instalacji elektrycznych:
  – badania odporności elektromagnetycznej – testy ESD, BURST,SURGE, PQT;
  – badania emisji zaburzeń przewodzonych (9 kHz-30 MHz);
  – badania emisji mocy zakłóceń (30 MHz-300 MHz);
  – badania emisji zakłóceń promieniowanych (30 MHz-3 GHz).