Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin
tel. +48 81 710 19 00
www.fundacja.lublin.pl

Kontakt:
Piotr Kowalewski, p.kowalewski@fundacja.lublin.pl, tel. +48 516 283 334

Rok utworzenia: 1990
Liczba zatrudnionych:
30
Typ jednostki:
instytucja otoczenia biznesu

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.
Pozyskując środki finansowe z dostępnych źródeł zewnętrznych (głównie funduszy UE) Fundacja realizuje projekty stanowiące odpowiedź na realne potrzeby wynikające z bieżącej sytuacji na rynku pracy. Kluczowy zakres działalności Fundacji obejmuje usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorców, samorządów lokalnych, osób indywidualnych o różnym statusie na rynku pracy oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Fundacja prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości, tworząc biznesową przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości. Wspiera przedsiębiorców rozwijających innowacyjną działalność biznesową.