Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
www.lpnt.pl

Kontakt: Edyta Chruściel, e.chrusciel@lpnt.pl, tel. +48 81 534 61 00

Rok utworzenia: 2005
Typ jednostki: instytucja otoczenia biznesu

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. rozwija istniejący potencjał naukowo-badawczy Lubelszczyzny, a szczególnie lubelskiego środowiska wyższych uczelni i instytutów. W ramach podejmowanej działalności spółka promuje kulturę innowacyjną, integruje środowisko naukowe, rozwija współpracę z jednostkami naukowymi, uczelniami i instytutami badawczymi; wspiera konkurencyjność uczelni i instytutów naukowo-badawczych.