Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
www.ipan.lublin.pl

Kontakt:
prof. dr. hab. Artur Zdunek, a.zdunek@ipan.lublin.pl, tel. +48 81 744 50 61 w. 103

Rok utworzenia: 1968
Liczba zatrudnionych: 100
Typ jednostki: instytucja badawczo-rozwojowa
Profil działalności: badania i rozwój

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego (IA PAN) jest jednostką naukową należącą do Polskiej Akademii Nauk w grupie instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych. IA PAN jest statutowo finansowany ze środków publicznych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut od 2012 roku posiada kategorię A. Instytut promuje agrofizykę jako specjalność nauk rolniczych, która do rozwiązywania aktualnych zagadnień rolnictwa wykorzystuje wiedzę i metody z nauk podstawowych, takich jak fizyka, biologia i chemia. W tym kontekście Instytut stosuje, rozwija lub tworzy własne metody, narzędzia eksperymentalne i numeryczne, innowacje materiałowe, technologiczne oraz usługowe przydatne między innymi w rolnictwie lub wykorzystujące zasoby rolnicze.

 Proponowane obszary współpracy:

  • Wykorzystanie biomateriałów roślinno-spożywczych w celu projektowania nowej żywności.
  • Projektowanie biodegradowalnych materiałów oraz nowych usług opartych na biomasie rolno-spożywczej.
  • Waloryzacja odpadów owocowo-warzywnych.
  • Nowe metody analizy jakości owoców i warzyw.
  • Przetwarzanie biomasy roślinno-spożywczej na cele energetyczne.
  • Hodowle i przetwarzanie mikroglonów na cele energetyczne i kosmetyczne.
  • Mikrobiologia gleby i roślin.