Urząd Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Plac Litewski 1, 20-080 Lublin
tel. +48 81 466 25 00
www.lublin.eu

Kontakt:
Diana Ciszewska, diana.ciszewska@lublin.eu, +48 466 25 07

Rok utworzenia: 2011
Liczba zatrudnionych:
31
Typ jednostki:
jednostka administracji publicznej

Urząd Miasta w Lublinie jest koordynatorem Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego. Biuro Klastra prowadzone jest w ramach Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów. Wsparcie dla Klastra wpisuje się w działania Lublina realizowane w zakresie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013 – 2020, która identyfikuje sektor biotechnologiczny jako mocny punkt na mapie gospodarczej Lublina. Wiedza biochemiczna, genetyczna czy też mikrobiologiczna rozwija się w oszałamiającym tempie i biotechnologia będzie miała ogromny wpływ na rozwój światowej gospodarki w XXI wieku. Lublin jako miasto akademickie dysponuje ogromnym potencjałem do rozwoju przemysłu biotechnologicznego, który korzysta z najnowszych osiągnięć nauki, współpracuje z uczelniami i instytutami badawczymi. Produkcja szczepionek, surowic, probiotyków jest przyszłością miasta, a firmy obecnie funkcjonujące w tym sektorze zwiększają produkcję i udział w rynku.