NEXBIO Sp. z o.o.

NEXBIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
www.nexbio.pl

Kontakt:
Adam Kuzdraliński, adam.kuzdralinski@nexbio.pl, +48 512 294 592

Rok utworzenia: 2015
Liczba zatrudnionych: 5
Profil działalności: biotechnologia, life science

instytucja badawczo-rozwojowa/przedsiębiorstwo usługowe

Spółka Nexbio świadczy usługi w zakresie opracowywania szerokiego spektrum testów molekularnych opartych na analizach kwasów nukleinowych, przeznaczonych zarówno do zastosowań w różnych sektorach przemysłu, jak również w pracach badawczo-rozwojowych i projektach naukowych. Spółka realizuje również zlecenia w zakresie sekwencjonowania kwasów nukleinowych oraz wykonywania analiz technikami PCR i qPCR wraz z analizą i interpretacją uzyskiwanych wyników.