Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
www.umcs.pl

Rok utworzenia: 1944
Typ jednostki: instytucja badawczo-rozwojowa
Profil działalności: naukowo-badawczy

Kontakt:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to jedna z największych jednostek naukowo-badawczych w Polsce. Naukowcy prowadzą badania i projekty, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki.

Proponowane obszary współpracy:

 • Biotransformacja terpenów.
 • Wykorzystanie metod biotechnologicznych do zapobiegania i zwalczania próchnicy zębów.
 • Analiza strukturalna glikolipidów i lipidów bakteryjnych.
 • Genetyka bakterii symbiotycznie wiążących azot.
 • Molekularne aspekty funkcjonowania maszynerii translacyjnej.
 • Bioaktywne białka i peptydy bezkręgowców.
 • Antygeny szczepionkowe, celowane leki przeciwnowotworowe.
 • Badanie przeciwwirusowych, immunomodulacyjnych, przeciwnowotworowych, przeciwgrzybiczych i neuroprotekcyjnych właściwości substancji naturalnych i syntetycznych.
 • Mechanizmy przerzutowania nowotworów.
 • Badanie mechanizmów powstawania i sposobów leczenia wybranych chorób neurologicznych i psychiatrycznych takich jak padaczka, depresja czy stany lękowe.
 • Oczyszczanie biopreparatów.
 • Oznaczanie toksyczności preparatów biologicznych i medycznych oraz określanie przydatności produktów do praktycznego zastosowania.
 • Opracowywanie preparatów mikrobiologicznych i technologii wykorzystywanych w biokontroli, bionawożeniu i bioremediacji.
 • Określanie aktywności biologicznej prób środowiskowych (gleba, woda, rośliny, powietrze).
 • Testowanie materiałów jako składników biopreparatów o potencjale bionawożeniowym, bioochronnym i bioremediacyjnym.
 • Biodegradacja polimerów roślinnych, w tym ligninocelulozy, przy optymalizacji syntezy enzymów oksydoredukcyjnych i hydrolitycznych oraz biokatalizatorów oraz preparatów DNA i RNA.
 • Adaptacje roślin do ekstremalnych warunków środowiska.
 • Badania organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych.
 • Badania efektów stymulacji magnetycznej komórek roślinnych.
 • Badania cytokinezy w komórkach mejotycznych oraz męskich i żeńskich gametofitów roślin wyższych oraz embriologii roślin antarktycznych i arktycznych.
 • Badanie regulacji ekspresji pro-apoptotycznych genów w komórkach nowotworowych pod wpływem związków pochodzenia naturalnego oraz zmian w ultrastrukturze komórek i immunolokalizacji białek w komórkach nowotworowych i prawidłowych oraz struktury histologicznej narządów zwierzęcych.
 • Badanie zmian aktywności kanałów jonowych w błonach komórkowych i endomembranach pod wpływem substancji biologicznie aktywnych.