Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Kontakt:
dr hab. Adam Waśko, awasko1@tlen.pl, tel. +48 81 462 33 55

Rok utworzenia: 1955
Liczba zatrudnionych: 1770
Typ jednostki: instytucja badawczo-rozwojowa
Profil działalności: naukowo-badawczy

Uczelnia oferuje współpracę oraz możliwości tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczo-rozwojowych obejmujących dziedziny medycyny i farmacji weterynaryjnej, żywności, środowiska i gospodarki oraz nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa.

Proponowane obszary współpracy:

  • Biotechnologia w produkcji zdrowej żywności. Nowoczesne biotechnologie w produkcji żywności, wykorzystanie enzymów i preparatów enzymatycznych oraz procesy ich biosyntezy.
  • Biotechnologiczne metody produkcji zwierzęcej.
  • Wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.
  • Hodowla i biologia zwierząt. Ocena produktów pochodzenia zwierzęcego, gospodarowanie populacjami zwierząt, genetyczne doskonalenie ras zwierząt hodowlanych.
  • Biotechnologiczne metody doskonalenia roślin zbożowych.
  • Odnawialne źródła energii. Program energetycznego zaopatrzenia rolnictwa i wsi nośnikami pochodzenia foto-syntetycznego (biomasą).
  • Ochrona środowiska i rozwój rolnictwa. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej i infrastruktury technicznej dla zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich: monitorowanie zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza oraz nowoczesne metody ochrony środowiska na obszarach wiejskich.
Tags:
Jednostki naukowe