Spotkanie członków…

8 Lis 2017
lkbio
2321

W dniu 6 listopada 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego.   Tematem wiodącym spotkania było przedstawienie stanu zaawansowania prac nad  dokumentem „Strategia Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego”,  oraz ustalenie harmonogramu dalszych działań, tak aby  jeszcze w tym roku można było zakończyć procedurę i na grudniowym spotkaniu klastra przyjąć dokument do realizacji.

Dyskutowano również na temat możliwych form efektywniejszego wykorzystania infrastruktury biotechnologicznej bedącej w posiadaniu członków klastra. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie poprzez przygotowanie nowoczesnej  prezentacji oferty klastra, która przy zaangażowaniu jego członków, oraz przy wspólpracy z funkcjonującymi w Lublinie centrami obsługi inwestora powinna znacznie usprawnić komunikację ze sferą biznesu.

Kolejnym ciekawym tematem poruszonym na spotkaniu były inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego. Na poniedziałkowym posiedzeniu Lubelskiej Rady do Spraw Innowacji powołanej przy Marszałku Województwa Lubelskiego w porządku spotkania  znalazł się punkt dotyczący zatwierdzenia składu zespołów tematycznych, które pracować będą nad aktualizacją ww specjalizacji.

Wsród kandydatów znajdują się przedstawiciele członków klastra, którzy aktywnie uczestniczyć będą w kreowaniu kierunków rozwoju naszego regionu.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 13.12.2017 r.