Dostępna aparatura badawcza

Wybrane urządzenia

Lista urządzeń

 • Aktymetr do badania aktywności ruchowej gryzoni (Harvard Apparatus)
 • Analizator aminokwasów
 • Analizator azotu całkowitego (TN) (TOC-VCSH) (Shimadzu)
 • Analizator białka
 • Analizator form węgla (TC, TOC i IC)
 • Analizator genetyczny (3130 ABI, 8-kapilarny, model 3500 – LifeTechnologies)
 • Analizator hematologiczny, model: ADVIA 2120i (Siemens)
 • Analizator komórek do analizy hodowli komórkowych (Muse™)
 • Analizator komórkowy BD Pathway 855
 • Analizator przepływowy form biogennych (AA3, Bran&Luebbe)
 • Analizator rtęci
 • Analizator tekstury (Stable Micro Systems TA.XT plus, Stable Microsysytems TXiIA)
 • Analizator tłuszczu
 • Analizator toksyczności (Microtox)
 • Analizator w przepływie, ICP-MS, XRF – fluorescencja rentgenowska
 • Analizator węgla ogólnego z przystawką do analizy próbek w fazie stałej TOC 5050A (Shimadzu)
 • Analizator widma FSP30 wraz z zestawem anten
 • Aparat do automatycznego pomiaru czasu bezruchu w teście wymuszonego pływania u myszy FST X’PERT (Bioseb)
 • Aparat do badania działania przeciwbólowego substancji u gryzoni, urządzenie typu „gorąca płytka” (Harvard Apparatus)
 • Aparat do badania upośledzenia koordynacji ruchowej u myszy i szczurów, urządzenie typu „rota-rod” (Columbus Instruments)
 • Aparat do badania zaburzeń sensomotorycznych poprzez oceną odruchu wzdrygnięcia na bodziec akustyczny u gryzoni SR-LAB (Stoelting)
 • Aparat do ekstrakcji DNA (FastPrep-24 MP, MagMax ABI)
 • Aparat do elektroforezy DNA
 • Aparat do elektroforezy poziomej
 • Aparat do elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego (DCode System BIO-RAD)
 • Aparat do elektroforezy Wide Mini-Sub Cell GT
 • Aparat do oznaczania kwasów nukleinowych (Picodrop200)
 • Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej biopaliw FAME, olejów i tłuszczów Rancimat
 • Aparat do pomiarów fluorescencji fluorCam 800MF
 • Aparat do rozcieńczeń (Dilumat S)
 • Aparat do uwalniania leków USP-1, jednostkowy – możliwość pracy w trybie kumulacyjnym i dynamicznym (SOTAX 4)
 • Aparat do wizualizacji i analizy żeli (Fusion FX7)
 • Aparat stereotaktyczny SAS-4100 (ASI Instruments)
 • Aparatura do pomiaru powierzchniowego rezonansu plazmonów w świetle widzialnym oraz w zakresie promieniowania podczerwonego
 • Aparatura do sporządzania i rozlewania pożywek (APS One, Masterclave 09)
 • Autoklawy
 • Automatyczna jednostka do oznaczania tłuszczu całkowitego (Soxtec)
 • Automatyczna płuczka do testów ELISA
 • Automatyczna stacja pipetująca
 • Automatyczny analizator biochemiczny model: BS-120 (Mindray)
 • Automatyczny analizator jonoselektywny model: EasyLyte Na/K/Cl (Medica)
 • Automatyczny ekstraktor do przyspieszonej ekstrakcji próbek stałych i półstałych w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury (Dionex ASE N350)
 • Automatyczny licznik komórek
 • Automatyczny robot homogenizacyjny FastPrep 24 (MP)
 • Automatyczny system do analizy cytogenetycznej – analiza chromosomów metodą klasyczną, FISH i CGH
 • Automatyczny system do ekstrakcji do fazy stałej (Gilson ASPEC GX271)
 • Bioanalizatory do kompleksowej analizy ilościowej i jakościowej mRNA, DNA, miRNA – BioRad, Nanodrop Agilent, Tapestation Agilent
 • Biofermentor
 • Bioreaktor do hodowli komórek 3D
 • Bioreaktory (BiostatA plus, Sartorius)
 • Chłodziarki laboratoryjne
 • Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne
 • Chromatograf cieczowy Brezee 1525 z detektorem UV/VIS (Waters)
 • Chromatograf cieczowy do automatycznego opracowywania metod z detektorem DAD (Agilent 1200) oraz spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (Agilent LC-Q 6120)
 • Chromatograf cieczowy HPLC (Pro-Star, Varian)
 • Chromatograf cieczowy HPLC z detekcją UV-Vis, polarymetryczną, fluorymetryczną, RI
 • Chromatograf cieczowy kapilarny/nano (Agilent 1200) wyposażony w chip-cube sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu kwadrupol analizator czasu przelotu (Agilent LC-Q/ToF 6538)
 • Chromatograf cieczowy z detektorami: SFM, UV/VIS, RID, PDA, MS/MS
 • Chromatograf gazowy (Agilent Technologies 7890B) sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (Agilent Technologies 7000C)
 • Chromatograf gazowy (Agilent Technologies 7890B) sprzężony ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (Agilent Technologies 5977A) wyposażony w przystawkę Head Space (Agilent Technologies 7697A) oraz stację SPME
 • Chromatograf gazowy (CP-3800, Varian; GC2010, Shimadzu)
 • Chromatograf gazowy (model Agilent7890A) z detektorem masowym (model MSD HP 5975C) (Agilent)
 • Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym GCMS-QP2010Plus (Shimadzu)
 • Chromatograf gazowy Trace GC Ultra z detektorem FID i TCD (Thermo)
 • Chromatograf gazowy Trace Ultra (Thermo) sprzężony ze spektrometrem mas Polaris Q (Thermo)
 • Chromatograf gazowy z detektorami: MS/MS,ECD, FID, NPD
 • Chromatograf gazowy z detektorem masowym (Shimadzu)
 • Chromatograf nisko i średniociśnieniowe do oczyszczania białek FPLC (Bio-Rad)
 • Chromatograf trójkanałowy przenośny gazowy z detektorem PID – VOYAGER (Photovac)
 • Chromatograficzny system do oczyszczania białek (AKTA Pure)
 • Cieczowy licznik scyntylacyjny MicroBeta TriLux (Perkin Elmer)
 • Cieplarki laboratoryjne
 • Ciśnieniowy mineralizator mikrofalowy z 12-stanowiskowym rotorem i monitoringiem temperatury oraz ciśnienia, czujnikiem bezkontaktowym w każdym naczyniu z możliwością obserwacji przebiegu i odczytu, model Speedwave Four (Berghof)
 • Crosslinker
 • Cyfrowy miernik lepkości dynamicznej płynów (Brookfield DV-II+)
 • Cytometr przepływowy (FlowSight Amnis)
 • Cytometr przepływowy 10-kolorowy (BeckmanCoulter)
 • Cytometr przepływowy, model MACSQuant Analyzer 10 (Miltenyi Biotec)
 • Czerpacz wody, specjalistyczny sprzęt do poboru prób wody do laboratoryjnych i terenowych analiz fizyczno-chemicznych i biologicznych
 • Czterolaserowy sorter do izolacji komórek metodą sortowania (MoFlo XDP BeckmanCoulter)
 • Czytnik mikropłytek (infiniteM200PRO TECAN)
 • Czytnik mikropłytek w trybie UV-VIS, fluorescencji i luminescencji z możliwości pomiaru stężeń kw. nukleinowych w ultra-małych objętościach do 2 µl
 • Czytnik płytek wielodołkowych (Tecan UV-Vis)
 • Dejonizator, model Polwater DL-100 V717 (Labopol)
 • Densytometr (Bio-Rad)
 • Densytometr skanerowy
 • Densytometr w skali MacFarlanda
 • Destylator z systemem mineralizacyjnym Tecator (Kjeltec)
 • Destylator, model DEM-20
 • DGGE (Bio-Rad)
 • Dip-coater
 • DXR™ Raman Microscope oraz Nicolet™ Continuμm™ Infrared Microscope (Thermo Scientific)
 • Dyfraktometr rentgenowski
 • Ekstraktor wspomagany temperaturą i ciśnieniem ASE 350 (Thermo)
 • Elektroforezer kapilarny (Agilent, E.C.Tech)
 • Elektroporator
 • Fermentor BioFlo 415
 • Fitotrony
 • Fluorymetr (SANYO)
 • Galwanostat
 • Goniometr
 • Homogenizator kulkowy do izolacji kw. nukleinowych z trudnych materiałów (np. kości, nasiona, prątki)
 • Homogenizator PRO 200 (PRO Scientific)
 • Homogenizator TissueLyser II
 • Homogenizator ultradźwiękowy, model: UP 50H (Hielscher Ultrasonics GmbH)
 • Homogenizator wstrząsowy
 • Homogenizatory (Smasher, Pulsifier, ULTRA-TURRAX T18)
 • Hybrydowy spektrometr mas Q-Tof (Waters Synapt G2 HDMSi)
 • Jonometr, elektrody jonoselektywne: chlorkowa, bromkowa, fluorkowa
 • Kalorymetr (Mikado, NH3)
 • Kamera do szybkich zdjęć
 • Kamery CCD
 • Kolumny chromatograficzne
 • Komora inkubacyjna CO2, CO2/O2 z zastosowaniem w prowadzeniu hodowli komórkowych krótko- i długoterminowych w warunkach standardowych i w zmiennym stężeniu tlenu
 • Komora inkubacyjna CO2, model: Heracell 150i Cu (Thermo Fisher Scientific)
 • Komora inkubacyjna do mikropłytek
 • Komora inkubacyjna z funkcją chłodzenia
 • Komora inkubacyjna z wytrzasaniem Innova 42R, (New Brunshiwck Scientiffic)
 • Komora wilgotna do techniki immunohistochemicznej
 • Komory inkubacyjne (Hereaus, Memmert, Pol-Eko, Termaks)
 • Komory laminarne (Bioair, Euroclone, ESCO PCR Vertical, NU440-400E)
 • Komory wegetacyjne do uprawy roślin z regulowanymi warunkami temperatury, natężenia i barwy światła, wilgotności (InnovaTM 4900, Innova 43R)
 • Koncentrator (Genevac EZ-2 Elite)
 • Koncentrator próżniowy (Eppendorf, RVC 2-18, Christ, Speed Vac)
 • Konduktometr – specjalistyczny sprzęt do poboru prób wody do laboratoryjnych i terenowych analiz fizyczno-chemicznych i biologicznych
 • Kriotom do przygotowywania mikroskrawków próbek
 • Lampa/lupa powiększającą do zabiegów chirurgicznych z podstawą, model Ciro 025718-4D z dodatkowymi soczewkami (4x i 6x) (Circus LUXO)
 • LC-MS/MS (Bruker)
 • Lepkościomierz
 • Licznik promieniowania beta
 • Licznik promieniowania gamma
 • Liofilizator (Labconco, Alpha 1-4 Christ)
 • Luminometr (Bertold)
 • Łaźnie wodne
 • Łaźnie wodne z wytrząsaniem
 • Mashek ESM100
 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick Z0.5
 • Miernik aktywności wody aw (Novasina)
 • Mikrochipowy elektroforezer kapilarny MultiNA(Shimadzu)
 • Mikroczipowy elektroforezer kapilarny (Agilent)
 • Mikroskop AFM (Mikroskop sił atomowych), (Bioscope Catalyst II, Multimode 8)
 • Mikroskop elektronowy skaningowy
 • Mikroskop elektronowy skaningowy z emisją polową (SEM), wyposażony w 4 detektory obrazujące (w tym dwa umożliwiające obserwacje zmian strukturalnych), detektor chemiczny EDS (analiza RTG), detektor strukturalny EBSD (dyfrakcja RTG) oraz system kriotransferu pozwalający na analizę powierzchni oraz przełomów preparatów biologicznych i substancji ciekłych. Zakres uzyskiwanych powiększeń w tym mikroskopie wynosi od 10 do 1 000 000x, rozdzielczość 0.8 nm (ZEISS Ultra Plus)
 • Mikroskop elektronowy transmisyjny średnich energii ZEISS Libra 120, wyposażony w filtr energii i system EELS (spektroskopia utraty energii elektronów). Zastosowanie do badań biologicznych z zakresu ultrastruktury komórek i tkanek różnych organizmów oraz do analizy chemicznej i wykonywania map rozkładu pierwiastków w preparacie. Powiększenie maksymalne mikroskopu wynosi 1 000 000x, rozdzielczość 0,34 nm.
 • Mikroskop elektronowy transmisyjny(LEO-Zeiss 912 AB)
 • Mikroskop fluorescencyjny wysokoprzepustowy do wieloparametrowej akwizycji, analizy i obróbki obrazu.
 • Mikroskop konfokalny (odwrócony) Axiovert 200M z głowicą skanującą LSM 5 Pascal, z kamerą cyfrową Axio Cam HRC
 • Mikroskop konfokalny CSLM (Olympus FluoView300)
 • Mikroskop konfokalny ZEISS Axio Observer Z1, LSM 700 z zastosowaniem do badań w świetle przechodzącym i epifluorescencji oraz w kontraście Nomarsky’ego
 • Mikroskop konfokalny Zeiss LSM780 wraz z zestawem PicoQuant do obrazowania z wykorzystaniem czasów życia fluorescencji ukierunkowany na analizy oddziaływań białko-białko w żywych komórkach
 • Mikroskop odwrócony (obiektywy 10-40x) przystosowany do obliczeń ilościowych planktonu z wykorzystaniem specjalistycznych komór sedymentacyjnych o objętości od 2,5 do 100 ml
 • Mikroskop odwrócony kontrastowo-fazowy Nikon (Diaphot 300)
 • Mikroskop odwrócony, model Olympus IX73 z rozbudowanym oprogramowaniem do analizy obrazu cellSens Dimension (Olympus)
 • Mikroskop operacyjny do pobierania mikropróbek
 • Mikroskop Sił Atomowych (AFM) mający zastosowanie w badaniu nanoindentacji oraz PeakForce QNM
 • Mikroskop sił atomowych w konfiguracji ze spektroskopem Ramana
 • Mikroskop świetlny Nikon Eclipse E-200 wyposażone w kamerę i aparat fotograficzny oraz program do dokumentacji zdjęć
 • Mikroskop świetlny wyposażony w obiektywy 10 -100x planapochromatyczne, pracujące w technice jasnego i ciemnego pola oraz kontraście fazowym i interferencyjnym (Nomarskiego)
 • Mikroskop świetlny/fluorescencyjny Nikon Eclipse E800 z aparatem cyfrowym Nikon D200
 • Mikroskop z przystawką TIRF – Zeiss
 • Mikroskopy badawcze ciemnego pola z systemem dokumentacji zdjęć (Olympus, Nikon, Leica)
 • Mikroskopy badawcze jasnego pola z systemem dokumentacji zdjęć (Olympus, Nikon, Leica)
 • Mikroskopy badawcze kontrastowo-fazowe z systemem dokumentacji zdjęć (Olympus, Nikon, Leica)
 • Mikroskopy do mikrospektrometrii wibracyjnej oraz obrazowania wibracyjnego The SPRimager®II oraz The SPR100 Module (sprzężony z spektrometrem IR firmy Thermo Scientific)
 • Mikroskopy fluorescencyjne z systemem dokumentacji zdjęć (Leica 4000B, Nicon Eclipse 80i, Nikon Labophot, Olympus)
 • Mikroskopy fluorescencyjny Nikon z kontrastem Nomarskiego i Hoffmana
 • Mikroskopy konfokalny z kontrastem Nomarskiego
 • Mikroskopy stereoskopowe (LEICA M-125, LEICA M-205C, Nikon, Olympus)
 • Mikrospectrometr Ramana
 • Mikrostester sprzężony z systemem optycznym
 • Mikrotom (Leica)
 • Mikrotom rotacyjny (Micron 360)
 • Mineralizator (Ethos One, Milestone)
 • Mineralizator/ekstraktor mikrofalowy Multiwave 3000 solv (Anton Paar)
 • Minirobot laboratoryjny QIAcube (Qiagen)
 • Modelowanie Ansys (FEM), Matlab (DEM, dynamika molekularna), Aphelion (analiza obrazu), PQSmol (DFT)
 • Nano ITC – miareczkujący mikrokalorymetr izotermiczny pozwalający na monitorowanie przebiegu reakcji chemicznych tj. reakcje enzymatyczne, odziaływania białko-białko, białko-kw. nukleinowy czy też lek-cel molekularny w oparciu o monitorowanie ciepła wydzielonego bądź pochłoniętego w trakcie badanego proces (TA Instruments)
 • Odbiornik pomiarowy ESCI3 z zestawem anten pomiarowych
 • PCR i real-time PCR – analiza kwasów nukleinowych metodą klasyczną PCR i real-time PCR
 • pH-metry
 • Piec do hybrydyzacji
 • Piec do hybrydyzacji
 • Płuczka mikropłytkowa, model: Elx50 (BioTek)
 • Pokój termostatowany
 • Pomiar ORP
 • Pomiar przewodności
 • Pomiar stężeń ozonu,
 • Pomiar stężeń tlenków azotu
 • Pomiar stężeń tlenków siarki
 • Pomiar temperatury
 • Półpreparatywny chromatograf cieczowy z detektorem UV -VIS i kolektorem frakcji (Agilent 1200)
 • Pracownia uwalniania leków
 • Preparatywny HPLC z detekcją UV-Vis
 • Preparatywny system ultrafiltracyjny
 • Procesor ultradźwiękowy do homogenizacji próbek o wysokiej lepkości w mikroskali
 • Profilometr optyczny
 • Próbnik do mikrobiologicznego monitoringu powietrza
 • Przepływowe reaktory do ozonowania substratów płynnych
 • Radioluminometr
 • Reaktor do formowania i hodowli biofilmów
 • Reaktor kawitacyjny
 • Reaktor plazmowy
 • Real Time PCR System, analizator 7300 (Applied Biosystem)
 • Real-Time PCR (Bio-RaD, CFX96, 7500 Fast ABI, Life Science i inne)
 • Reometr rotacyjny
 • Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych metodą „next generation” (Ion Torrent)
 • Siatki planktonowe, specjalistyczny sprzęt do poboru prób wody do laboratoryjnych i terenowych analiz fizyczno-chemicznych i biologicznych
 • Sonda termiczno-tlenowa, specjalistyczny sprzęt do poboru prób wody do laboratoryjnych i terenowych analiz fizyczno-chemicznych i biologicznych
 • Sorter komórkowy, ekspresja genów na poziomie fenotypu komórkowego
 • Spektofotometr UV-VIS z przystawką termostatowaną (Jasco)
 • Spektrofluorymetry (Finigen, Hitachi F-7000, Life Science)
 • Spektrofotometr sferyczny X-Rite 8200
 • Spektrofotometr UV-VIS, dwuwiązkowy, model U-2900, z przystawką termostatującą (Hitachi), model: 2J1-0104, z termostatem cyrkulacyjnym (Julabo), model: ED-5
 • Spektrofotometr UV-VIS-NIR (UV-3600, Shimadzu)
 • Spektrofotometry (Pico drop, NANODROP 2000)
 • Spektrofotometry VIS i UV-VIS jedno- i dwuwiązkowe (Shimadzu, Varian oraz Nanodrop, Cary 60 UV/VIS, Thermo Scientific, U-3010 – Hitachi, UV-1600 – Shimadzu)
 • Spektrofotometry: UV-Vis Cary 1E Varian z układem Peltiera
 • Spektrofotometrycznye czytniki mikropłytek
 • Spektrometr absorpcji atomowej AAS (Z-8200, Hitachi)
 • Spektrometr Absorpcji Atomowej z dwoma atomizerami (z atomizacją w płomieniu i kuwecie grafitowej) (Hitachi), model: Z-2000
 • Spektrometr emisji atomowej ze wzbudzeniem plazmowym Ultrace 238 (Jobin Yvon)
 • Spektrometr FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy): kuwety cieczowe, gazowe, przystawka refleksyjna, baza danych
 • Spektrometr FT-IR VERTEX 70 z wyposażeniem (HYPERION 3000)
 • Spektrometr FTRaman
 • Spektrometr ICP MS LA,
 • Spektrometr mas MALDI/TOF/TOF (Bruker Ultraflex)
 • Spektrometr mas TOF-SIMS (ION-TOF GmbH)
 • Spektrometr masowy GC-MS
 • Spektrometr Ramanowski
 • Spektrometr UV/VIS U-1500 (Hitachi)
 • Spektroskop MIR Vertex 70 z mikroskopem skanującym Hyperion 3000, detektorami MCT i FPA i zestawem przystawek do spektroskopu i mikroskopu (GIR, ATR, DRIFT)
 • Spektroskopia (Quest CCD Array)
 • Stacja bioreaktorowa
 • Stacja oczyszczania/frakcjonowania ekstraktów
 • Stacje do produkcji ultraczystej wody (Milli-Q, Millipore)
 • Stanowiska do badań udarowych
 • Sterylizatory laboratoryjne
 • Stolik operacyjny dla szczurów (9091) z podstawą (9106) i kontrolerem temperatury (9105) (RWD Life Sciences)
 • Strzykawkowa pompa infuzyjna Physio 22 (Harvard Apparatus)
 • Stymulator S48 (Grass Technologies)
 • Stymulator typ 221 (Hugo Sachs Elektronik)
 • Sumator do szpiku, model: SH 12/24 (Alchem)
 • Suszarki laboratoryjne
 • Szafa fitotronowa z oświetleniem bocznym i podpółkowym
 • Szafy chłodzące
 • Światłomierz, specjalistyczny sprzęt do poboru prób wody do laboratoryjnych i terenowych analiz fizyczno-chemicznych i biologicznych
 • Termobloki
 • Termocykler C1000 Thernal Cycler With 48/48 Dual Fast Reaction Module – Gradient
 • Termocyklery (Bio-Rad, Biometria, Sensoquest)
 • Termocyklery gradientowe (Veriti Fast ABI, BioRad, Sensoquest)
 • Termomikser
 • Termopary
 • Termostat cyrkulacyjny, model: Haake DC10-P5/U (Thermo Fisher Scientific)
 • Thermomixer 5355 – Comfort
 • Transiluminator z systemem archiwizacji żeli agarozowych
 • Trójkanałowy system wstrzykowej analizy przepływowej FIAStar 5000 (Foss)
 • Ultramikrotom z wyposażeniem (Leica EM UC7)
 • Ultrasprawny chromatograf cieczowy (Agilent 1290) sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (Agilent LC-QQQ 6460)
 • Ultrawirówki
 • Urządzenie do krojenia tkanek miękkich (Tissue Hopper Kawasaka)
 • Urządzenie do pomiaru emisji akustycznej
 • Wagi analityczne
 • Western blot, ekspresja genów na poziomie białek
 • Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji, luminescencji i fluorescencji polaryzacyjnej, model Synergy 2 (BioTek)
 • Wirówka przepływowa
 • Wirówka z chłodzeniem, model: Heraeus Megafuge 11R wyposażoną w rotor kątowy, rotor mikrolitrowy hermetyczny i rotor do płytek mikrotitracyjnych, (Thermo Fisher Scientific)
 • Wirówki laboratoryjne
 • Wirówki laboratoryjne z chłodzeniem
 • Woltamperometr
 • Wyparka z pompą próżniową (Buchi)
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (Agilent) sprzężony ze spektrometrem mas 4000 Q Trap (Applied Biosystems)
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC ACTion Analyser (Waters) wyposażony w detektor fluorescencyjny i UV/VIS
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem DAD
 • Wytrząsarka mikropłytkową z termostatem, model DTS-4 (Elmi Laboratory Equipment)
 • Wytrząsarka sitowa wibracyjna z funkcją przesiewania gleby i innych materiałów biologicznych
 • Wytrząsarki laboratoryjne
 • Wytrząsarki laboratoryjne termostatowane
 • Wytrząsarki Mikro, mini i maksi (EMI, Infors H.T.)
 • Zamrażarki laboratoryjne
 • Zamrażarki niskotemperaturowe do głębokiego mrożenia
 • Zautomatyzowany system do utrwalania i odwadniania preparatów (procesor typu otwartego, Thermo Scientific, STP 120)
 • Zautomatyzowany system do utrwalania, suszenia, zatapiania, barwienia preparatów do przygotowania preparatów mikroskopowych
 • Zestaw akwizycji sygnałów biologicznych PowerLab (ADInstruments)
 • Zestaw automatycznej analizy azotu Kjeltec
 • Zestaw biofiltrów, o obj. 16l każdy pracujących w układzie przepływowym, z system regulacji i kontroli składu i szybkości przepływu strumienia oczyszczanego gazu
 • Zestaw Biolog- do identyfikacji i fenotypowania komórek mikroorganizmów i ssaków
 • Zestaw bioreaktorów (komór fermentacji), o obj. 40l każdy, pracujących w układzie quasi-przepływowym, z system automatycznego pomiaru szybkości produkowanego biogazu
 • Zestaw bioreaktorów (Sartorius, Braun, New Brunswick)
 • Zestaw do analizy mikromacierzy Affimetrix – zastosowanie do analizy kwasów nukleinowych metodą hybrydyzacji do mikromacierzy
 • Zestaw do analizy zmian transkryptomu – real time PCR, PCR
 • Zestaw do automatycznego zatapiania preparatów histologicznych (stacja Thermo Scientific, MICROM EC350-1, EC 350-2)
 • Zestaw do badan elektrofizjologicznych Patch-Clamp HEKA z wyposażeniem. Zastosowanie do bezpośredniego pomiaru przepływu jonów przez kanały jonowe
 • Zestaw do badań proteomicznych
 • Zestaw do badań związków organicznych techniką mikroekstracji do fazy stacjonarnej (SPME)
 • Zestaw do barwienia preparatów do LM i TEM (Thermo Scientific, MICROM HMS 740; RMC Products, QG-3000EC)
 • Zestaw do blottingu
 • Zestaw do cięcia preparatów: kriostat, automatyczny mikrotom rotacyjny z systemem transportu skrawków i ultramikrotom (ZEISS, HYRAX C25; Thermo Scientific, MICROM HM 355S z systemem MICROM STS; RMC Products, Power Tome XL + PT XL)
 • Zestaw do dokumentacji i analizy obrazu G-BOX
 • Zestaw do dokumentacji żeli GelDocXR PLUS system, PC 220 V
 • Zestaw do napylania węglem złotem z palladem i chromem (aparatura klasyczna i wysokorozdzielcza) (Emitech, Sputter Coater SC7620 z przystawką Carbon Accessory CA7025; Emitech, K575X) do przygotowania preparatów mikroskopowych
 • Zestaw do opomiarowania parametrów elektrycznych
 • Zestaw do preparatywnej chromatografii średniociśnieniowej
 • Zestaw do przechowywania prób w ciekłym azocie Taylor-Wharton
 • Zestaw do przyspieszonej ekstrakcji
 • Zestaw do SDS-PAGE
 • Zestaw do suszenia preparatów w punkcie krytycznym (Polaron, CPD 7501)
 • Zestaw do transferu metodą półsuchą
 • Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej wyposażony w detektory, DAD, UV-Vis, Fluorescencyjny (Varian)
 • Zestaw do zagęszczania prób (AMICON)
 • Zestaw dokumentacji GLP (Syngen)
 • Zestaw dokumentacji żeli
 • Zestaw ELISA do badania ekspresja genów na poziomie białek
 • Zestaw fermentorów o różnej pojemności od 1,5 dcm3 do 40 dcm3 (EYALA, New Brunswick)
 • Zestaw FPLC (BioRad, Pharmacia)
 • Zestaw komputerowy przystosowany do pracy z programami graficznymi (CorelDRAW Graphics Suite X6 PL Win Box)
 • Zestaw Langmuira-Blodgetta z mikroskopem kąta Brewstera
 • Zestaw miareczkowania potencjometrycznego
 • Zestaw oczyszczania wody, model: HLP Spring 5R (Hydrolab)
 • Zestaw OmniLog (Biolog)
 • Zestaw qPCR
 • Zestaw skrawania materiału (kriostat, mikrotom i ultramikrotom) do przygotowania preparatów mikroskopowych
 • Zestaw video do automatycznego śledzenia zachowania zwierząt w testach behawioralnych ANY-maze (Stoelting)
 • Zestaw wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA Solid 5500 (LifeTechnologies)
 • Zestawy aparatury do hodowli komórek i tkanek ludzkich i zwierzęcych, bank w ciekłym azocie
 • Zestawy cieczowej chromatografii niskociśnieniowej (BioRad, Pharmacia, ISCO)
 • Zestawy do elektroforezy (Bio-Rad, Cleaver)
 • Zestawy do elektroforezy 1D i 2D
 • Zestawy do elektroforezy 1D z systemem do wizualizacji i oprogramowaniem (BioRAD)
 • Zestawy do elektroforezy białek
 • Zestawy do elektroforezy DGGE (Bio-Rad)
 • Zestawy do elektroforezy DNA
 • Zestawy do elektroforezy i transferu białek
 • Zestawy do elektroforezy i transferu metodą Western blotting
 • Zestawy do elektroforezy jedno- i dwukierunkowej
 • Zestawy do elektroforezy kapilarnej z detektorem UV/VIS, matrycą diodową DAD oraz detektorem fluorescencyjnym
 • Zestawy do elektroforezy poliakrylamidowej
 • Zestawy do elektroforezy poziomej i pionowej
 • Zestawy do elektroforezy SDS-PAGE
 • Zestawy do pomiaru aktywności kanałów jonowych techniką patch-clamp (Heka, Scientifica, Nikon, Olympus)
 • Zestawy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (Shimadzu)
 • Zestawy klasycznej elektroforezy żelowej PAGE (BioRad, Biometra)
 • Zestawy komórek ultrafiltracyjnych o pojemności roboczej 10ml, 50 ml, 200 ml, 500 ml oraz systemy preparatywne Pellicon2 (Millipore)
 • Zintegrowany zestaw do ozonowania gleby
 • Zintegrowany zestaw do ozonowania powietrza
 • Zintegrowany zestaw do ozonowania wody
 • Znormalizowane stanowisko do badania odporności (Modula6000, Generator NSG435)