Grupy zadaniowe

Grupy zadaniowe LKBio odpowiadają zainteresowaniom członków Klastra i wpisują się w strategiczne kierunki rozwoju Lubelszczyzny.

W obrębie poszczególnych obszarów związanych z kluczowymi działami biotechnologii utworzone zostaną zespoły składające się przedstawicieli  firm i instytucji bezpośrednio zainteresowanych współpracą w ramach danej specjalizacji.

grupa-czerwona

Medycyna i weterynaria

Grupa Mdycyna i Wterynaria skupiać ma naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ochrony zdrowia człowieka i zwierząt w obszarach

grupa-zielona

Rolnictwo i przetwórstwo

Grupa Rolnictwo i Przetwórstwo skupiać ma naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych szeroko pojętą tematyką produkcji rolnej i przetwórstwa płodów rolnych

6773972020_6dbd820db1_z

Produkcja przemysłowa

Grupa Produkcja przemysłowa skupiać ma naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych szeroko pojętą tematyką biotechnologii w produkcji przemysłowej.

Benfleet_Sewage_Treatment_Plant,_Primary_Settling_Tanks_-_geograph.org.uk_-_1450088

Ochrona środowiska

Grupa Ochrona środowiska skupiać ma naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska

15466390101_7f22aa0cd6_z

Badania podstawowe

Grupa Badania podstawowe skupiać ma naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką badań podstawowych zarówno rozumianych szeroko, jak i wąskospecjalistycznie w różnorodnym zakresie badań:

  • biochemicznych i biofizycznych;
  • genetycznych;
  • cytofizjologicznych i fizjologicznych;
  • mikrobiologicznych;
  • anatomicznych, histologicznych i embriologicznych;
  • materiałowych;
  • fizycznych i in.