Badania podstawowe

Grupa BADANIA PODSTAWOWE skupiać ma naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką badań podstawowych zarówno rozumianych szeroko, jak i wąskospecjalistycznie w różnorodnym zakresie badań:

  • biochemicznych i biofizycznych,
  • genetycznych,
  • cytofizjologicznych i fizjologicznych,
  • mikrobiologicznych,
  • anatomicznych, histologicznych i embriologicznych,
  • materiałowych,
  • fizycznych i in.