Ochrona środowiska

Grupa Ochrona środowiska

Grupa OCHRONA ŚRODOWISKA skupiać ma naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska:

  • ograniczeniem powstawania zanieczyszczeń w procesach produkcyjnych,
  • oczyszczaniem powietrza, wody i odpadów stałych powstających w procesach produkcyjnych i komunalnych,
  • usuwanie ze środowiska już występujących zanieczyszczeń – rekultywacja wód,  gleb itp.