Produkcja przemysłowa

Grupa PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA skupiać ma naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych szeroko pojętą tematyką biotechnologii w produkcji przemysłowej:

  • tworzeniem i usprawnianiem procesów produkcyjnych opartych na bioprocesach i biokatalizie,
  • wykorzystywaniem organizmów żywych do produkcji biopaliw, detergentów, tworzyw sztucznych itp.,
  • poszukiwaniem sposobów wykorzystania odpadów poprodukcyjnych itp.