Kiłowe zmiany w narządzie ruchu spotyka się rzadko. Kiła wrodzona przebiega pod postacią zapalenia kości i okostnej (osteoperiostitis syphilitica), zapalenia przy- nasad (metaphysitis syphilitica) i wysiękowego zapalenia stawów.

Kiłowe zapalenie kości i okostnej dotyczy najczęściej kości długich. Objawia się tępymi, nasilającymi się w nocy bólami i narastaniem zgrubienia kości, która może przybrać kształt wrzecionowaty. Na radiogramie widoczne mogą być drobne ogniska odwapnienia, częściej rozległe ogniska przewapnienia, a najwyraźniejsze są odczyny okostnowe, układające się cebulowato.

W przynasadach procesy niszczenia kości są wyraźniejsze i mogą być połączone z odczynami okostnowymi. Zmiany te są częstsze u małych dzieci, natomiast trzony zajęte są częściej u młodzieży i u dorosłych w przypadkach kiły nabytej.

Wysiękowe zapalenie stawów umiejscawia się najczęściej w kolanach (stawy Cluttona) u dzieci i współistnieje z innymi objawami kiły wrodzonej.

Różnicować należy z przewlekłym zapaleniem kości i stawów, z guzem Ewinga i innymi nowotworami. Rozpoznanie ułatwia dodatni odczyn Wassermanna.

U dorosłych najczęściej spotyka się kiłowe zapalenie kości i okostnej, rzadko natomiast kilaki, które mogą umiejscowić się w każdej kości, zwłaszcza w kościach płaskich. Różnicować je trzeba z nowotworami i gruźlicą (plasmacytoma, métastasés ca, granitloma eosinophile itp.).

Dość często natomiast spotyka się artropatie stawów w przebiegu kiły ośrodkowego układu nerwowego. Obok zniekształceń, pogrubienia końców stawowych, złamań śródstawowych, a także patologicznych złamań kości, np. śródstopia, spotyka się rozległe wysięki i zniekształcenia dużych stawów (kolanowy, ramienny, biodrowy) i ich zwichnięcia, których przyczyną jest brak kontroli ruchów przez ośrodkowy układ nerwowy.

Leczenie jest przede wszystkim swoiste. Leczenie zniekształceń można rozpocząć dopiero po wyleczeniu sprawy zasadniczej i trzeba je prowadzić ostrożnie ze względu na częste powikłania (stawy rzekome, przetoki, zwichnięcia itp.)-