Przemiany w przemyśle kosmetycznym, nowości kosmetyczne powodują, iż w ramach globalnej cywilizacji na plan pierwszy wysuwa się kosmetologia.

Skóra jest narządem o poznanych funkcjach biochemicznych i dermatologicznych, a powszechną informacją jest ilość szkodliwych substancji zawartych w kosmetykach przenikających przez nią i działających rakotwórczo, mitogennie, wpływjących na powstawanie i aktywność interleukin i modyfikujcych wiele szlaków metabolicznych.

Kosmetyki są niezwykle ważne nie tylko dla estetyki i higieny codziennej ciała.

W hodowlach komórkowych fibroblastów i keratynocytów można zaobserwować istotne zmiany aktywności genów pod wpływem kosmetyków.

W laboratorium Śląskiego Uniwersytetu Medycznego można już oznaczyć 22 tysiące w jednej analizie.

Wydawany dwujęzycznie „Polish Journal of Cosmetology” zdobywa uznanie na świecie, a publikują w nim znani biochemicy i biolodzy molekularni.

Nowoczesna kosmetologia to nie tylko kosmetyki wykorzystywane do upiększania lecz również do niwelowania zmian i zapobiegania niekorzystnym warunkom środowiska.

Kosmetolog powinien posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na holistyczne postrzeganie organizmu ludzkiego jako podmiotu swoich specjalistycznych działań. W związku z wprowadzaniem na rynek coraz większej liczby preparatów kosmetycznych, niekiedy o bardzo silnym działaniu biologicznym, istnieje konieczność pojawienia się wykwalifikowanej kadry, posiadającej szeroką wiedzę teoretyczną stanowiącą podstawy odpowiedzialnego i kompetentnego ich praktycznego zastosowania. Patrząc na kraje wysokorozwinięte można zauważyć choćby w aptekach, oddzielnego specjalistę, znawcę kosmetyków, który zajmuje się ich sprzedażą.

Ponadto istnieje konieczność przygotowania absolwentów kosmetologii posiadających wysokie kwalifikacje, przygotowanych do aktywnej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, farmaceutą, zmierzającej do profilaktyki zdrowotnej lub poprawy urody pacjenta.