Leczenie usprawniające narządu ruchu

Aby spełnić założenia rehabilitacji, potrzeba dużego personelu i w rzeczywistości zespół rehabilitacyjny składa się z wielu osób różnych zawodów i specjalności. Poza lekarzami w zespole rehabilitacyjnym działają terapeuci, technicy ortopedyczni, pra-cownicy społeczni, doradcy zawodu, psycholodzy oraz pielęgniarki.

Leczenie usprawniające narządu ruchu dzieli się na dwa okresy: w okresie unie-ruchomienia zadaniem rehabilitacji jest utrzymanie ruchów we wszytkich, nie objętych unieruchomieniem stawach, zapobieganie powstawaniu zaników mięśniowych, zwłaszcza w unieruchomionych częściach ciała (np. przez zastosowanie ćwiczeń izo- metrycznych, napinania mięśni) oraz zapobieganie powikłaniom ogólnym. W drugim okresie – po zdjęciu opatrunku gipsowego, czy aparatu ortopedycznego, leczenie polega na usuwaniu zaburzeń powstałych w wyniku unieruchomienia i na stopniowym przywracaniu pełnej fizjologicznej sprawności zarówno chorej kończyny, jak i całego organizmu.