Metacerkaria, która uwalnia się w jelicie żywiciela ostatecznego, dostaje się do przewodów żółciowych bezpośrednio z jelita przewodem żółciowym wspólnym lub po przebiciu ścian jelita – układem żyły wrotnej. W pewnych warunkach, lub w odniesieniu do niektórych populacji motyliczki, może nastąpić eliminacja drugiego żywiciela pośredniego – mrówki – w cyklu życiowym, a żywiciel ostateczny zapewnia wówczas rozwój pasożyta od cerkarii, którą zjadł z kulkami śluzowymi, do postaci dojrzałej.

Cały cykl życiowy motyliczki dostarcza interesującego przykładu przystosowań do pasożytniczego trybu życia z pominięciem hydrosfery. Stało się to możliwe dzięki eliminacji dwóch zwykle swobodnie żyjących stadiów: 1) miracydium, które nie opuszcza chroniącej jej przed wyschnięciem skorupki jajowej, więc może dzięki temu przeżywać przez okres ponad roku (do 16 mies.) 2) cerkarii, która pozostaje żywa wewnątrz kul śluzowych przez kilka dni. Czas potrzebny do zamknięcia pełnego cyklu motyliczki obejmuje 6-9 mies., z czego na rozwój cerkarii w ślimaku przypada ok. 4 mies., na rozwój inwazyjnych metacerkarii w mrówce 1-2 mies., wreszcie okres dojrzewania 1,5-3 mies. Dojrzała motyliczka żyje w żywicielu ostatecznym 1 -2 lata. Z jednego miracydium rozwija się ok. 4000 dojrzałych przywr.

Do zarażenia dochodzi po spożyciu metacerkarii. Chorobotwórczość. Dikrocelioza (dicrocoeliosis) może przebiegać z zapaleniem dróg żółciowych i towarzyszącym mu ostrym bólem w nadbrzuszu, powiększeniem wątroby, żółtaczką, świądem oraz podwyższoną temperaturą ciała. Po dostaniu się bowiem przywr do wątroby pobudzają one tkankę łączną międzyzrazi- kową oraz nabłonek przewodów żółciowych do rozrostu. Najczęściej jednak zarażenie Dicrocoelium dendriticum przebiega bezobjawowo.

Wykrywanie. Rozpoznanie opiera się na wykrywaniu jaj w kale. Zwalczanie. W zapobieganiu dikroceliozie należy pamiętać o niespożywaniu surowych roślin i piciu przefiltrowanej wody.

W leczeniu wykorzystuje się prazykwantel (Cesol, dzieci > 4 rż. i dorośli w po-jedynczej dawce 25 mg/kg mc.), niklozamid (Yomesan, 2 g jednorazowo) lub dehy- droemetynę (Dehydroemetine, 1 mg/kg mc. przez 10-15 dni) patrz F. hepatica.

Badanie kontrolne przeprowadza się w 1 mies. po leczeniu. Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) Blanchard, 1895 – Przywra kocia