Struktura organizacyjna

Klaster działa w oparciu o własny Regulamin oraz plany i programy przyjmowane przez Radę Klastra. W celu efektywnego działania członkowie tworzą Radę Klastra i Zarząd Klastra.

Rada klastra

Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań. W skład Rady Klastra wchodzą przedstawiciele Członków Klastra. Każdy z Członków ma prawo delegować do prac w Radzie Klastra jednego przedstawiciela. Pracom Rady Klastra przewodzi Przewodniczący Rady Klastra wybierany z grona jej członków.           Posiedzenia Rady Klastra odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

Rada Klastra może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i zadaniami Klastra.

Zarząd klastra

Zarząd Klastra odpowiada za realizację bieżących zadań, określonych w planach i programie rozwoju Klastra. Zarząd Klastra składa się z dwóch do sześciu osób powoływanych w sposób wskazany w Regulaminie.

Zarząd Klastra składa się z dwóch do sześciu osób powoływanych i odwoływanych w następujących grupach:

  1. w grupie jednostek administracji publicznej – 1 członek Zarządu Klastra;
  2. w grupie przedstawicieli nauki, w szczególności jednostek naukowych i naukowo-badawczych – 1 członek Zarządu Klastra;
  3. w grupie Instytucji Otoczenia Biznesu – 1 członek Zarządu Klastra;
  4. w grupie przedsiębiorców – od 1 do 3 członków Zarządu Klastra.

Obecnie w skład Zarządu Klastra wchodzą:

heart-1192662_1920
Foto Mariusz Sagan

dr Mariusz Sagan – UM Lublin

Foto Edyta Chruściel

Edyta Chruściel – Lubelski Park Naukowo – Technologiczny

Foto-Adam-Kuzdraliński2

dr inż. Adam Kuzdraliński – Vitagenum

Foto Henryk Lewczuk

Henryk Lewczuk – Biomaxima SA