Przyczyny koksartrozy dzielimy na dwie grupy-pierwotne i wtórne; pierwsze wynikają z pewnych nieprawidłowości w budowie kości, mięśni czy więzadeł, druga grupa dotyczy schorzeń powstałych na skutek urazów, są niejako ich następstwem. Grupa przyczyn pierwotnych obejmuje nieprawidłowości w budowie elementów stawu lub elementów mu towarzyszących. Są to zmiany o nieznanej etiologii, mogące się ujawnić w każdym wieku. Przyczyny te dzieli się na statyczne(obejmują wady dotyczące główki, panewki, a także kości biodrowej) i dynamiczne(w ich skład zalicza się nieprawidłowości związane z mięśniami, więzadłami i ścięgnami).

Z czego wynika koksartroza?

Warto zauważyć analogię podziału tych czynników i podziału układu ruchu na bierny-kości, chrząstki i czynny-mięśnie, ścięgna. Źródła statyczne i dynamiczne mogą występować jednocześnie lub osobno. Jakiekolwiek wady elementów stawu mogą doprowadzić do tego, że chrząstka szklista jest stopniowo ścierana. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie części tego mechanizmu współpracowały w odpowiedni sposób, inaczej może dojść do schorzenia takiego jak koksartroza.

Przyczyny koksartrozy

Przyczyny wtórne są wynikiem przebytych chorób lub schorzeń, które po prostu pociągają za sobą kolejne konsekwencje, w tym na przykład koksartrozę. Jednym z czynników mogących wpłynąć na jej powstanie jest dysplazja. To zwyrodnienie komórek, wpływające na właściwości tkanek, może występować także w kościach, a więc również w największej kości człowieka-udowej. Kość ta ulega przekształceniu, jest również podatna na złamania. Innym czynnikiem wtórnym mogącym wywołać w konsekwencji koksartrozę jest zwichnięcie(długotrwałe przemieszczenie się chrząstek nasadowych kości w stawie, w tym przypadku stawie biodrowym).

Inne przyczyny koksartrozy

Choroba ta może zostać również spowodowane przez awitaminozę-niedobór witamin, a także urazu dotyczącego bezpośrednio stawu czy kości udowej. Jej źródłem może być również martwica aseptyczna tkanki, zaburzenia statyki czy młodzieńcze złuszczanie główki kości udowej. Ostatnie schorzenie polega na przesunięciu się nasady kości względem części leżącej przy niej, na skutek zmniejszenia wytrzymałości chrząstki wzrostowej.

Czytelników Ćwiczenia na kręgosłup interesowało:

  • koksartroza
  • koksartroza przyczyny
  • awitaminoza a skolioza