Jakie leki stosować w przypadku migreny ze zwiastunami? U pacjentów z migreną tego typu leczenie zapobiegawcze jest absolutnie niezbędne, ponieważ poza nie-zwykłymi zaburzeniami na dłuższą metę powoduje ona uszkodzenie mózgu.

Często leczenie profilaktyczne stosowane w przypadku migren zwyczajnych jest skuteczne także przy migrenach ze zwiastunami. Najbardziej użytecznymi lekami są niewątpliwie beta-blokery, a wśród nich pierwsze miejsce zajmuje proplanolol.

Jeżeli migreny te występują równocześnie z chorobami serca (kardiopatią nabytą lub wadą zastawki dwudzielnej), co zdarza się często, radzimy zastosować lek o działaniu zapobiegającym tworzeniu się skupisk płytek krwi – jednocześnie z propranololem lub bez niego.

Najczęściej stosowane są tak zwane antyagreganty – aspiryna w małych, codziennie przyjmowanych daw-kach, solupsan (pochodna aspiryny), ticlid i cecutid. W odpowiednich dawkach leki te okazują się bardzo skuteczne i są dobrze tolerowane przez organizm. Są one też aktywne w przypadku zwiastunów izolowanych, nie związanych z migreną.