Rozpoznanie opiera się na obrazie klinicznym, wybitnie dodatnim odczynie tuberkulinowym, wyniku badania radiologicznego, badaniu płynu z opłucnej, badaniu morfologicznym, krwi i odczynie Biernackiego.

Diagnostyczne nakłucie opłucnej należy wykonać w każdym przypadku podejrzenia lub obecności płynu w jamie opłucno we j. W gruźliczym wysiękowym zapaleniu opłucnej płyn ma cechy zapalne, jest przejrzysty, barwy cytrynowej lub bursztynowej. W osadzie stwierdza się przewagę limfocytów.

Konieczne jest wykonanie badania bakteriologicznego płynu. Płyn w gruźliczym wysiękowym zapaleniu opłucnej jest skąpoprątkowy. Nawet przy najdokładniej wykonanym badaniu stwierdza się obecność prątków tylko- w 30-70°/1>.