Stwierdzenie prątków w badanym materiale jest zasadniczym i ostatecznym potwierdzeniem rozpoznania. Jednakże niestwierdzęnie prątków nie wyklucza rozpoznania gruźlicy, bowiem gruźlica pierwotna u dzieci jest skąpoprątkowa.

Morfologiczne badanie krwi w gruźlicy u dzieci nie daje charakterystycznych obrazów, jest jedynie odzwierciedleniem ciężkości procesu. W gruźlicy przebiegającej ostro z objawami intoksykacji, szczególnie u niemowląt, obraz krwi jest podobny do obrazu w innych ostrych schorzeniach.

U dzieci z gruźlicą węzłowopłucną, przebiegającą łagodnie, nie obserwuje się zazwyczaj w obrazie krwi wyraźnych odchyleń od normy.