W Polsce od 1955 r. szczepionka BCG jest produkowana z podszczepu brazylijskiego Moreau w postaci liofilizowanej. Szczepionka śródskórna zawiera 1 mg masy prątków BCG w ampułce 5 ml. Do każdego opakowania dołączona jest ampułka 2,0 ml z rozpuszczalnikiem.

Jedna dawka śródskórna wynosi 0,1 ml rozpuszczonej szczepionki, co równa się 0,05 mg masy prątków BCG. Szczepionka BCG nie zawiera żadnych środków bakteriobójczych. Szczepionka musi być przechowywana w temperaturze + 4-°C, a w żadnym razie w temperaturze powyżej 15°C. Po rozpuszczeniu szczepionkę należy użyć najdalej w ciągu paru godzin. Rozpuszczona szczepionka traci bardzo .szybko swoją wartość pod wpływem promieni słonecznych nie tylko bezpośrednich, lecz i rozproszonych.

Wymagania stawiane szczepionce są następujące: 1) szczepionka musi być jałowa, 2) wilgotność suchej szczepionki nie powinna przekraczać 3%,