Techniki te nie odwołują się do podświadomości, lecz opierają się na założeniu, że objawy patologiczne wynikaj ą z błędnego sposobu opracowywania informacji przez mózg. Migrenę, której prawie zawsze towarzyszy lęk, można odeń uniezależnić lub lęk ten zahamować. Terapie behawioralne, prowadzone przez doświadczonych specjalistów, są czasami bardzo skuteczną bronią przeciwko migrenom. Należy do nich biofeedback – terapia wprowadzona przez Amerykanów i stosowana w Vichy od dziesięciu lat. Jej ideą jest kontrolowanie własnych funkcji życiowych (ciśnienia tętniczego, rytmu serca itd.), pod warunkiem, że dysponujemy możliwością ich pełnej oceny.

Przy pomocy przyrządów elektronicznych badamy parametry, na które chcemy wpływać, i przetwarzamy je na sygnały dźwiękowe lub graficzne, odpowiednio słyszalne przez mikrofon albo obserwowane przez pacjenta na ekranie. Bodźce te przyczyniają się do pozyskania świadomości własnego ciała i możliwości pozytywnego nań oddziaływania.

Metoda ta pozwala na ilościową regulację reakcji biologicznych. U chorych na migrenę stosowana jest w celu zmniejszenia bolesnego napięcia mięśni szyi i czoła oraz unormowania krążenia mózgowego. Biofeedback mięśniowy przetwarza bioprądy elektryczne pochodzące z mięśni na głośny dźwięk ciągły, który pacjent stara się zmniejszyć, odprężając się. Jeżeli mu się to udaje, to znaczy, że zwiększa w sobie umiejętność zrelaksowania się.

Biofeedback naczyniowy. Kontrolujemy stan krążenia, stale mierząc temperaturę skroni i palców, która jest ściśle z nim związana. Rozszerzenie naczyń wpływa na podniesienie tej temperatury, a zwężenie – obniża ją. Stopniowo uczymy pacjenta, jak może kontrolować swoją temperaturę i jednocześnie krążenie. Jeżeli, w wyniku odpowiedniego postępowania, uda mu się poruszyć punkt na ekranie, to zdobędzie wiedzę

o tym, co trzeba robić, by wpływać na własne krążenie mózgowe i zablokować napad migreny na samym jej początku. Często pacjent nabywa dzięki tej terapii od-ruch automatycznej samokontroli i napady ustępują.

Są jednak chorzy, którym się to nie udaje. I dlatego potrzebna jest selekcja, pozwalająca na wykrywanie osób nadających się do leczenia metodą biofeedback. Selekcję tę przeprowadzamy stosując aparat „spektra-lny” pod nazwą Sereme. Pozwala on oceniać postępy, uzyskane w trakcie pierwszego i drugie seansu. Cza-sami biofeedback bywa uzupełnieniem innej terapii, pozwalającym ją ograniczyć i skrócić.

Najcenniejsze w tej metodzie jest to, że pozwala ona choremu na samodzielne leczenie się nie uzależniając go od lekarza i leków. Dzięki samokontroli istotnie zwiększają się szanse całkowitego wyzdrowienia.