Testy te, zwane dynamicznymi, służą ujawnianiu popędów, uczuć, kompleksów czy konfliktów, które stanowią podstawowe składniki osobowości. Najczęściej stosowany jest tak zwany ThematicAp percetion Test (TAT), w którym przedstawia się bada-nemu różne rysunki, ukazujące ludzi zachowujących się niejednoznacznie, w sposób nie dający się łatwo określić. Pacjent ma opowiedzieć i zinterpretować akcję przedstawioną na danym obrazku: co się działo uprzednio, co się dzieje i co będzie się jeszcze dziać. Określone techniki analizy pozwalaj ą na interpretację testu. Zasadnicza technika oparta jest na podstawach psychoanalitycznych.

Niedogodnością tego testu jest skomplikowanie i czasochłonność jego interpretacji, która nawet bardzo wprawionej osobie zajmuje dwie godziny. Ma on jednak dużą wartość jako źródło zasadniczych informacji o życiu emocjonalnym pacjenta.

I tak oto dotarliśmy do końca rozdziału traktującego o diagnozowaniu migren. Jest oczywiste, że zebrane informacje, kliniczne i psychologiczne, wymagają ze-stawienia, a następnie syntezy. Jest to zadanie dla lekarza, który na tej podstawie proponuje odpowiednią terapię, nie zapominając o konieczności psychologicznego jej przystosowania do osobowości i potrzeb danego pacjenta i Zapobieganie migrenie Migrena, jak już wiemy, jest chorobą złożoną, na którą wpływ mają liczne czynniki fizyczne (krążeniowe, trawienne, hormonalne) i psychiczne (niepokój, depresja, sytuacje konfliktowe).