W gruźlicy popierwotnej, bez względu na rozległość zmian i ich charakter, z reguły stosujemy leczenie trzema lekami – INH, SM i PAS. Leczenie prowadzimy metodą ciągłą.

Czas trwania leczenia zależy od postaci gruźlicy. W gruźlicy pierwotnej węzłowopłucnej, bez powikłali, czas leczenia nie może być krótszy niż 12-18 mies. W gruźlicy pierwotnej z towarzyszącym wysiewem limfo- lub krwiopochodnym ograniczonym czas leczenia powinien wynosić 18-24 mies. W serowatym zapaleniu płuc, gruźlicy prosówkowej, gruźliczym z. o. m. i m. oraz w gruźlicy popierwotnej leczenie powinno trwać co najmniej 24 miesiące.

INH stosuje się metodą ciągłą przez cały okres leczenia. SM stosuje się metodą ciągłą przez okres od 6 tygodni do 6 miesięcy, w zależności od postaci gruźlicy. U dzieci małych ogólna dawka SM nie powinna przekraczać 15-25 g, u dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym 30–50 g.