Wiemy ze współczesnych badań, że prawa półkula mózgu odpowiada za intuicję, wyobraźnię przestrzenną i wrażliwość, lewa natomiast – za logiczne myślenie. Niesłychanie ważną dla zdrowia równowagę wewnętrzną osiągamy wówczas, gdy obie półkule pracują z jednakowym zaangażowaniem. Jeśli używamy na co dzień przeważnie prawej półkuli, tj. myślimy raczej intuicyjnie, to możemy mieć trudności np. z liczeniem, ponieważ czynność ta wymaga aktywności lewej półkuli. Jednostronne przeciążenie lewej, „logicznej” półkuli mózgu może z kolei doprowadzić do typowych u dzieci tzw. szkolnych bólów głowy. Osoby, u których lewa półkula mózgu jest bardziej aktywna niż prawa, potrafiąna ogół lepiej kierować pracą, nie potrafiąjednak tak harmonijnie współpracować z innymi, gdyż brakuje im intuicji.

Przyczyną jednostronnego eksploatowania jednej z dwóch pół-kul mózgowych mogą być czynniki dziedziczne, sposób odżywiania, stan środowiska naturalnego lub np. zażywane aktual-nie lekarstwa. Jednostronność prowadzi do przeciążenia jednej

z półkul, a tym samym często do bólów głowy. Praktykując regularnie pewne proste ćwiczenia można jednak sprawić, że z czasem obie półkule mózgowe zaczną pracować równomiernie. Nie tylko uniknie się przez to bólów głowy będących następstwem zmęczenia pracą umysłową, ale i poprawi ogólną sprawność mózgu.

fs Co można zrobić? Rysujmy poziome ósemki, jak na ilustracji obok, najlepiej miękkim ołówkiem na dużej kartce papieru. Rysowanie okręgów rozpocznijmy ruchami wznoszącymi, tak jak to pokazują strzałki na rysunku (-> rys. 11).

Jeszcze skuteczniejsze jest ćwiczenie polegające na rysowaniu poziomych ósemek przed sobą w powietrzu – najpierw prawą, potem lewą ręką, a potem obiema rękami. Ruchy powinny być coraz szersze, by stopniowo zaangażować całe ramiona. Óse-mki należy kreślić ruchami wznoszącymi (ćwiczenie wodzenia wzrokiem za poziomą ósemką, przy nieruchomej głowie, jest zalecane jako doskonały sposób odprężenia wzroku, patrz np. książka Chrisły Lippmann pt. „Komputer a zdrowie’’- przyp.red. poi.).

Ćwiczenia najlepiej powtarzać każdego ranka, na co wystarczy poświęcić zaledwie 1 minutę. Proponuję też ćwiczyć przez 5 minut przed podjęciem zadania wymagającego skupienia i zwiększonego wysiłku (np. przed odrobieniem pracy domowej, przed wykładem lub egzaminem). Przekonacie się wtedy, że łatwiej wam będzie osiągnąć zamierzony cel.