Zapalenie miąższowe rogówki dotyczy początkowo jednego oka,. a następnie, mimo leczenia swoistego, sprawa chorobowa przechodzi na drugie oko. Pato- i geneza zapalenia miąższowego rogówki nie jest w zupełności wyjaśniona. Nie stwierdza się nigdy krętków bladych w chorej rogówce, a leczenie swoiste jest mało skuteczne. Natomiast odczyny serologiczne są wybitnie dodatnie. Po przebytym zapaleniu rogówki pozostają trwałe ślady, które należą do znamion kiły wrodzonej.

Zmiany układu nerwowego w kile wrodzonej późnej. Zasadniczo nie różnią się one od zmian w kile nabytej. Bardzo rzadko może wystąpić ostre zapalenie opon, które należy różnicować z gruźliczym zapaleniem opon można również obserwować kiłę nerwową bezobjawową, a tylko z występującymi zmianami, w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Porażenie postępujące i wiąd rdzenia należą do rzadko spotykanych przypadków kazuistycznych. Porażenie postępujące obserwuje się jednak częściej aniżeli wiąd rdzenia. Bardziej typowe dla dzieci jest skojarzenie wiądu rdzenia i porażenia postępującego. Jest to tzw. taboparalysis.