Zmiany kostne we wczesnej kile wrodzonej obserwuje się często. Z nich jedynie osteochondritis z oddzielaniem się nasady chrzęstnej od części przynasadowej kości występuje tylko w kile.

Zmiany w narządach wewnętrznych spotyka się i w innych chorobach, nie mniej jednak duża śledziona i wątroba zawsze wzbudzają podejrzenie w kierunku’ kiły.

Pewne rozpoznanie kiły wrodzonej może być ustalone tylko w przypadkach kiły wrodzonej objawowej ze zmianami w skórze i w błonach śluzowych. W kile WTodzonej wczesnej utajonej dla ustalenia rozpoznania należy się oprzeć na całokształcie badań, a przede wszystkim na przebiegu kiły u matki.